Płatności

Indywidualna sesja psychoterapeutyczna – 60 minut – 130 zł

Spotkania dotyczące trudności wychowawczych – 90 minut – 160 zł

Spotkanie konsultacyjno – diagnostyczne dla par – 90 minut – 160 zł

Indywidualne spotkanie konsultacyjno – diagnostyczne – 90 minut – 160 zł

Sesje terapeutyczne w gabinecie „IN” i online obywają się po telefonicznym uzgodnieniu terminów.

Opłaty za psychoterapię, należy dokonywać  wyłącznie w formie przelewu bankowego, na kontro firmowe Gabinetu „IN” Andrzej Masłowski, z zaznaczeniem tytułu wpłaty oraz terminu odbytej sesji. Bank Pekao SA

Nr konta firmowego:  47 1240 2890 1111 0011 0295 3140

Opłaty za sesje w formie online, należy dokonywać bezpośrednio przed lub w dniu realizacji spotkania po wcześniejszym ustaleniu honorarium. W szczególnych sytuacjach, po uzgodnieniu z psychoterapeutą, opłatę można wnieść z odroczeniem, jednak nie później niż do końca tygodnia, w którym odbyło się spotkanie.

Rachunek pomocniczy w walucie EUR Nr (prefiks)

73 1240 2890 1978 0011 0295 3166

Rachunek pomocniczy w walucie USD Nr (prefiks)

37 1240 2890 1787 0011 0295 3179