Oferta

Indywidualna sesja psychoterapeutyczna

Regularne spotkanie psychoterapeutyczne.

Czas trwania: 60 minut – 130 zł

Spotkania dotyczące trudności wychowawczych

Mają na celu pomoc rodzicom w rozwijaniu kompetencji rodzicielskich, dostarczenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dziecka pojawiającymi się na różnych etapach rozwoju (nastolatek, młodzi dorośli) oraz wzmocnienie relacji rodzic-dziecko.

Czas trwania: 90 minut – 160 zł

Spotkanie konsultacyjno – diagnostyczne dla par

Wstępna diagnoza trudności i zasobów pary oraz określenie celów terapii

Czas trwania: 90 minut – 160 zł

Indywidualne spotkanie konsultacyjno – diagnostyczne

Wstępna rozmowa dotycząca przeżywanych trudności, mająca na celu rozpoznanie potrzeb i celów klienta, wybór odpowiedniego rodzaju wsparcia. Konsultacje zwykle poprzedzają rozpoczęcie regularnej terapii, ale mogą też mieć charakter doraźny, zawsze wtedy, gdy potrzebujesz rozmowy, wsparcia.

Czas trwania: 90 minut – 160 zł